با سلام نمونه برنامه غذایی

صفحه اول : در مورد مشخصات شخصی شما وزن، قد ، وزن ، وزن ایده آل ،توصیحه های ویژه …

صفحه دوم :برنامه غذایی که باید در طول هفته خورده شود که شامل صبحانه ، نهار ، شام و مقدار مصرف آن می باشد.

صفحه سوم : شامل شیرین کنندها ، میوه ، دمنوشها و ورزش می باشد

صفحه چهارم : شامل مکملهای غذای هست که با توجه به پاسخای شما به سوالات تنظیم می شود

صفحه پنجم :

دیدگاه بگذارید